Dodano 18/08/2017

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?

Przeznaczenie posiadanego mieszkania na wynajem wiąże się ze sporym ryzykiem. Jednak korzyści płynące z najmu przeważają - nie warto rezygnować z zysków, zwłaszcza, że zbliżający się rok akademicki wyraźnie zwiększa liczbę potencjalnych klientów.

Kupno mieszkania na wynajem zawsze będzie ryzykowne. Relacja ceny zakupu do potencjalnych zysków z wynajmu powinna być korzystna, a to oznacza, że zakupu lokum w atrakcyjnej, wielkomiejskiej lokalizacji musimy dokonać po najniższej możliwej do uzyskania cenie.

Wynajmowanie to ryzyko - najemca może okazać się nieuczciwy i zalegać z opłatą czynszu. To jednak nie wszystko. Zdarza się, że lokatorzy nie dbają o wynajmowane mieszkanie i lokum szybko ulega zniszczeniu.

- Jeśli chcemy wynająć mieszkanie nie możemy zapominać o podpisaniu umowy najmu. Regulowana jest ona przepisami kodeksu cywilnego. Najem mieszkań podlega również ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego - mówi Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży Wawel Service.

Zanim podpiszemy umowę o wynajem mieszkania powinniśmy poznać potencjalnego najemcę. Mamy prawo prosić go o przedstawienie dokumentu tożsamości. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że lokator nie posługuje się fikcyjnymi danymi.

Dodajmy, że w Polsce w 2015 roku do bazy danych systemu dokumentów zastrzeżonych trafiło aż 130 tys. dokumentów.

Jeśli więc nie jesteśmy przekonani co do możliwości finansowych najemcy, możemy poprosić go o raport z Biura Informacji Kredytowej lub zaświadczenie o dochodach.

Umowa najmu powinna chronić interesy zarówno wynajmującego jak i najemcy. Warto dołączyć do niej protokół, który przedstawia w jakim stanie jest mieszkanie i co się w nim znajduje. Szczegółowy raport i fotografie rozwiążą wszelkie wątpliwości.

Dokument warto podpisać w obecności notariusza. Chroni to właściciela mieszkania w przypadku, kiedy najemca nie uregulował płatności lub nie chce się wyprowadzić po wygaśnięciu umowy. Na podstawie takiej umowy lokatora można eksmitować.

Każda strona umowy powinna zostać zaparafowana przez strony, a na ostatniej z nich musi widnieć czytelny podpis z datą zawarcia kontraktu.

Co powinna zawierać umowa najmu? Oprócz danych osób ją zawierających powinny się w niej znaleźć:

- wysokość czynszu,

- terminy płatności,

- okres wynajmu mieszkania,

- okres wypowiedzenia mieszkania,

- wysokość kaucji,

- sposób rozliczania mediów,

- stan liczników,

- opis stanu nieruchomości.

Należy także pamiętać o informacji na temat formy zapłaty czynszu oraz ustalonej kwocie kaucji. Dla własnego bezpieczeństwa na umowie powinien się również znaleźć zapis o czynnościach, które zostaną podjęte przy zniszczeniu mieszkania oraz informacja o możliwości wizytacji lokalu podczas wynajmu.

Najbardziej popularnym zabezpieczeniem przy najmie mieszkania jest kaucja. Lokator przekazuje pieniądze na poczet ewentualnych zniszczeń właścicielowi lokum w dniu podpisywania umowy. Zazwyczaj kaucja jest pobierana w wysokości miesięcznego czynszu. Po wygaśnięciu umowy - środki są zwracane lokatorowi, jeśli w mieszkaniu nie doszło do zniszczeń. W przeciwnym razie pieniądze te pokrywają koszt naprawy.

Wynajmujący powinien poinformować urząd skarbowy o dodatkowych dochodach wynikających z wynajmu mieszkania. W przypadku niezgłoszenia lokatorów - przestają obowiązywać przepisy dla najmu okazjonalnego, a właściciel mieszkania traci część uprawnień, jakie przysługują mu względem najemcy. Jest to np. możliwość eksmisji lokatora po ustaniu stosunku najmu, zmiany czynszu lub wypowiedzenia umowy czy swobodę ustalenia warunków najmu.

Więcej na: interia.pl.

Czytaj również

Czytaj więcej

Zobacz również