Budujemy z sercem

„Budujemy z sercem” to wspólna kampania Fundacji dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Wawel Service. Wspólnie chcemy przełamać stereotypy, dotyczące niepełnosprawności, a w szczególności – niepełnosprawności dziecięcej. Pragniemy pomoóc rozbudować ośrodek przy ul. Ułanów i profesjonalnie go wyposażyć, aby jak najlepiej służył podopiecznym Fundacji. Chcemy wspólnie udowodnić, że świat biznesu i pomocy społecznej potrafi znaleźć wspólną płaszczyznę działania.

Fundacja powstała w 1992 roku. Działania adresowane są do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Od sierpnia 2005 w Krakowie w ośrodku Fundacji przy ul. Ułanów funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy. Nadrzędnym założeniem placówki jest umożliwienie i ułatwienie uczestnikom zajęć profesjonalnej terapii, co w konsekwencji umożliwi im lepsze i godne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, wymagającej całodobowej opieki i pielęgnacji, od 1 lutego 2006 Fundacja prowadzi Dom Pomocy Społecznej. Najważniejszym zadaniem jest tworzenie atmosfery domu rodzinnego – miłości, dobroci, pomocy – która ma przywrócić dzieciom radość życia i wydobyć ukryte w nich możliwości rozwoju. Aby ułatwić dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie realizację obowiązku szkolnego, w 2009 roku w ośrodku przy ul. Ułanów 25 Fundacja powołała Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Wszystkie inicjatywy Fundacji mają na celu poprawę warunków życia podopiecznych, stworzenie możliwości jak najlepszej rehabilitacji, leczenia i integracji społecznej.

Kampania „Budujemy z sercem” doskonale wpisuje się w naszą filozofię. Już na początku istnienia firmy Wawel Service postawiliśmy na budowę przyjaznych osiedli przystosowanych dla rodzin z dziećmi, nie zapominając także o Klientach niepełnosprawnych. Teraz naszą podstawową działalność chcemy wzbogacić o wsparcie dla tych, którym choroba i niepełnosprawność zabiera czas dzieciństwa, a ten - powinni przecież spędzać w zdecydowanie bardziej beztroski sposób - mówi Bogusław Maciaś, prezes Wawel Service. - Wierzymy, że dzięki naszej pomocy na twarzach niepełnosprawnych dzieci zagości uśmiech, a jak wiadomo - uśmiech dziecka to jedna z najwspanialszych nagród, jakie można otrzymać. Wspólnie z Fundacją możemy realizować powyższe cele, a dzięki Państwa wsparciu nasze działania mogą przynieść jeszcze większy efekt - dodaje.

Kiedyś zapytano mnie – dlaczego warto pomagać? Moja odpowiedź jest bardzo prosta: to ogromna wewnętrzna satysfakcja pomagać drugiemu człowiekowi, nie tylko materialnie, ale służyć mu całym sercem, pracą, całym sobą. Tylko takie życie ma sens, nie jest puste i bezwartościowe - mówi Stanisława Centkowska, Prezes Zarządu Fundacji, Kawaler Orderu Uśmiechu i Ambasador Dobrej Woli UNICEF.                                                                                                  

Czytaj również

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque mattis turpis at eros tincidunt, id volutpat sem tempus. Mauris nec leo nec neque pellentesque rutrum. Curabitur interdum nunc sed ex pretium mollis. Pellentesque tincidunt purus a ex vestibulum tincidunt.


Zobacz również