Dodano 25/06/2012

Jakie zmiany wprowadzi ustawa deweloperska?

Ustawa deweloperska ma na celu regulację zasad ochrony praw osób nabywających mieszkanie czy dom, wobec których deweloper zobowiązuje się do ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności nieruchomości. Do tej pory praktycznie każdy deweloper mógł w dowolny sposób prowadzić proces budowy, finansowania, sprzedaży i przekazywania własności lokali na nabywców. Od 29 kwietnia br. wszystkie działania będą przebiegały zgodnie z prawnie określonymi zasadami.

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego, skrótowo nazywaną ustawą deweloperską, przyjęta została przez Sejm 16 września 2011 roku. Jej głównym założeniem jest zmniejszenie ryzyka związanego z zakupem nieruchomości od dewelopera.

Zwiększenie bezpieczeństwa transakcji

Pierwszym i najprawdopodobniej najważniejszym nakazem narzucanym deweloperom jest konieczność zapewnienia klientom co najmniej jednego środka ochrony, wybranego spośród czterech wymienianych:

  • zamknięty rachunek powierniczy;
  • otwarty rachunek powierniczy oraz gwarancję ubezpieczeniową;
  • otwarty rachunek powierniczy;
  • otwarty rachunek powierniczy oraz gwarancję bankową.

Oznacza to, że po wprowadzeniu ustawy prawdopodobieństwo niewypłacalności dewelopera lub braku pieniędzy na kontynuowanie budowy, gwałtownie się zmniejszy. Dzięki zabezpieczeniu deweloper otrzyma pieniądze dopiero po zakończeniu inwestycji lub w ratach, w trakcie realizacji inwestycji. W razie plajty dewelopera pieniądze klientów będą tworzyć oddzielną masę majątkową, z której w pierwszej kolejności opłacani będą nabywcy.

Rachunki powiernicze będą zabezpieczeniem dla funduszy nabywców. Dzięki kontroli ze strony banków, klienci będą mieli pewność, że ich pieniądze przeznaczane są wyłącznie na cele związane z wybudowaniem inwestycji - tłumaczy Grzegorz Grzyb, prezes TBS Wawel Service. W Wawel Service od początku kierowaliśmy się dobrymi praktykami zawsze i na każdej naszej inwestycji , pieniądze wpłacane przez klientów były przeznaczane tylko na realizacje inwestycji, od teraz wszyscy deweloperzy będą do tego zobligowani - dodaje.

Umowy w formie aktu notarialnego 

Kolejną zmianą jest wymóg zawarcia umowy przedwstępnej z nabywcą w formie aktu notarialnego. Ustawa deweloperska proponuje uregulowanie treści umowy, określając prawa i obowiązki obydwu stron transakcji. Do tej pory klienci, między innymi ze względów finansowych, decydowali się na zawieranie umów przedwstępnych w formie zwykłej pisemnej, która w świetle prawa zapewnia niski poziom bezpieczeństwa nabywcom, teraz sytuacja się zmieni. Zawieranie umów z deweloperami w formie aktu notarialnego stanowi dodatkowe zabezpieczenie - tłumaczy Marlena Czarnocka, prawnik w firmie Wawel Service.

Przed podpisaniem umowy deweloper będzie miał obowiązek przedstawić nabywcy prospekt informacyjny zawierający m.in. harmonogram prac, koszty realizacji, rzuty kondygnacji z zaznaczeniem konkretnego lokalu, plan zabudowy najbliższej okolicy oraz informacje dotyczące sytuacji prawno-finansowej. Dane z prospektu będą miały charakter wiążący - inny niż dane z folderów reklamowych, które prezentują dane na temat inwestycji bez żadnych konsekwencji.

Inne aspekty wynikające z ustawy deweloperskiej

Wymóg prowadzenia rachunków powierniczych ograniczy zjawisko finansowania budowy tylko z wpłat kupujących, a to odmieni oblicze rynku deweloperskiego w Polsce. Taka sytuacja może oznaczać problemy dla małych przedsiębiorstw nie posiadających własnego kapitału, a mających trudności z uzyskaniem wsparcia w postaci kredytu bankowego. Kondycja wielu mniejszych firm deweloperskich bez wątpienia ulegnie zmianie po wprowadzeniu nowych zapisów prawnych. Banki zapewne będą dużo bardziej ostrożne w zakresie finansowania projektów w których inwestor nie może się poszczycić zbyt bogata historią, a to z kolei spowoduje, iż na rynku zmniejszy się podaż. Można się także pokusić o stwierdzenie, iż w perspektywie kilku kolejnych lat, na rynku prym będą wiodły największe firmy, o ugruntowanej i stabilnej sytuacji finansowej - mówi Piotr Kijanka, Dyrektor Działu Sprzedaży Wawel Service.

Nie można również zapomnieć, że konieczność posiadania gwarancji bankowych zwiększy koszty zakupu nieruchomości. Specjaliści szacują, iż ceny mieszkań mogą wzrosnąć nawet o 10 procent. Jednak z doświadczenia wiemy, iż bezpieczeństwo transakcji bywa dla nabywców warte wyrzeczeń i poniesienia większych kosztów - tłumaczy Grzegorz Grzyb z Wawel Service.

Żródło:http://gazetadom.pl/nieruchomosci/1,125506,11247977,Jakie_zmiany_wprowadzi_ustawa_deweloperska_.html

Czytaj również

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego, skrótowo nazywaną ustawą deweloperską, przyjęta została przez Sejm 16 września 2011 roku. Jej głównym założeniem jest zmniejszenie ryzyka związanego z zakupem nieruchomości od dewelopera…

Czytaj więcej

Zobacz również